Logo
PROGRAM KONFERENCJI ABSTRAKTY

KONCERT "PÓŹNY BEETHOVEN" 17 listopada 2014

KONCERTY Akademickiej Orkiestry Symfonicznej 18-19 listopada 2014
Styl Późny
 

STYL PÓŹNY W KULTURZE - III EDYCJA

Dziewięć lat temu zakończyła się druga edycja konferencji „Styl późny”, zorganizowana wspólnie przez Akademię Muzyczną w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Owocem tego niezwykłego spotkania muzyków, muzykologów, literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców oraz krytyków jest drugi tom książki Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, opublikowany w roku 2006 przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Wielkie zainteresowanie konferencją oraz pokonferencyjną publikacją skłania do ponownego przyjrzenia się omawianym wcześniej zagadnieniom. Czy dzisiaj, w drugiej dekadzie XXI wieku możemy wciąż mówić o stylu późnym w kulturze? Czy na naszych oczach rozwijają się nowe tendencje we współczesnej muzyce, literaturze, sztukach wizualnych i filmie? Czy cechy dzisiejszej sztuki można opisać jako typowe dla etapów schyłkowych w kulturze? Czy należałoby mówić o upadku definiujących nas wartości czy raczej o redefinicji tradycyjnych pojęć w szybko zmieniającym się świecie? Wszystkich badaczy i twórców zainteresowanych tą problematyką chcielibyśmy zaprosić do udziału w trzeciej edycji konferencji STYL PÓŹNY W KULTURZE: MUZYKA – LITERATURA – SZTUKI WIZUALNE. Interdyscyplinarnej formuły tego spotkania nie ogranicza specyfika żadnej pojedynczej dziedziny, ani ustalone ramy metodologiczne. Zakres tematów omawianych w trakcie dyskusji nad stylem późnym zależeć będzie wyłącznie od inwencji Uczestników. Interesujące nas zagadnienia można sformułować w postaci następujących przykładowych pytań:

  • Czym jest „styl późny”, a czym „styl wczesny”? Jak definiujemy te zjawiska? Jakie są cechy obu stylów i jakie zachodzą pomiędzy nimi relacje?

  • Jakie istnieją związki między “konwencją”, “stylem indywidualnym”, a “stylem epoki”? Na czym polega zjawisko “wyczerpania się” możliwości danego stylu? Jak można powiązać pojęcie stylu późnego z pojęciami takimi, jak “schyłkowość” i “przełom”, “marginalność” i “centralność”, “kanoniczność” i “niekanoniczność”, “produktywność”                 i “naśladowczość”?

  • Jak funkcjonuje pojęcie stylu późnego w przestrzeni teorii kultury, muzyki, sztuk wizualnych i literatury?

  • Czy zagadnienie stylu późnego może dotyczyć zjawisk występujących w sztuce nowych mediów?

  • Jakie związki można zaobserwować między ewolucją stylu w sztuce a transformacjami przestrzeni codziennej, świata polityki, gospodarki?

  • W jaki sposób można powiązać pojęcie “stylu późnego” ze zmianą postrzegania rzeczywistości? Z przełomami w kulturze i polityce?

  • W jaki sposób pojęcie “stylu późnego” funkcjonuje jako pojęcie wspólne dla różnych dziedzin humanistyki, a w jaki sposób stosowane jest w każdej z nich jako pojęcie specyficzne?

  • Jakie są przejawy stylu późnego w kulturze? Jak “styl późny” manifestuje się w analizie dzieł muzycznych, literackich, malarskich?

  • Jakie relacje łączą pojęcie stylu późnego z dyskursem krytycznym? Czy można uprawiać “teorię w późnym stylu”?

  • Czy zjawiska, które określaliśmy przy pomocy centralnego dla nas terminu w poprzednich konferencjach dziś także możemy postrzegać w kategoriach stylu późnego?

Pytania postawione powyżej nie tylko nie wyczerpują tematycznego potencjału konferencji, ale nawet nie zarysowują wszystkich obszarów możliwej refleksji. Będziemy więc z radością oczekiwać propozycji referatów oferujących jeszcze inne perspektywy postrzegania stylu późnego. Konferencja odbędzie się w dniach 17-19 listopada 2014 roku w gmachu Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, a w jej programie przewidziane są koncerty muzyki kameralnej oraz symfonicznej. Po konferencji przewidujemy publikację wybranych tekstów, które po przejściu pozytywnych recenzji stanowić będą rozdziały monografii.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (ok. 200 słów) wraz z krótką notą biograficzną do 15 maja 2014 roku na adres: stylpozny@us.edu.pl

Referaty konferencyjne

Konferencja rozpocznie się dnia 17 listopada około godziny 9.30 i zakończy w dniu 19 listopada po południu. Czas trwania każdej z prezentacji wynosi 20 minut, po kilku wystąpieniach przewidziana jest kilkuminutowa dyskusja.

Program koncertowy

W ramach konferencji odbędą się dwa koncerty: ostatnich sonat fortepianowych i kwartetu smyczkowego Ludwiga van Beethovena w wykonaniu P. Banasika, P. Sałajczyka, Kwartetu Śląskiego (17 listopada) oraz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (18 listopada).

Informacje dotyczące opłat konferencyjnych:

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Należy ją przesłać przelewem do 30 czerwca 2014 r. na numer konta podany poniżej. Opłata obejmuje materiały konferencyjne, 2 śniadania (wtorek, środa), 3 obiady, 2 kolacje. Posiłki będą serwowane w Restauracji „Akolada” mieszczącej się w patio Akademii Muzycznej. Zakwaterowanie we własnym zakresie uczestnika.

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, ul. Zacisze 3, 40 -025 Katowice
ING Bank Śląski. O/Katowice, nr rachunku: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875
W tytule przelewu proszę wpisać "STYL PÓŹNY" oraz IMIĘ I NAZWISKO.

Zakwaterowanie (we własnym zakresie)

Proponujemy skorzystać z następujących ofert hotelowych (wszystkie miejsca usytuowane są w odległości 5-15 minut od Akademii Muzycznej). Prosimy kontaktować się bezpośrednio z hotelem na podane numery telefonów.

Dom Studenta Akademii Muzycznej w Katowicach, ul. Z. Krasińskiego 27, Katowice,tel. +48 32 255-58-08, +48 32 256-14-97, cena: 70 PLN

Hotel Etap, Al. Roździeńskiego 18, 40-202 Katowice,Tel. +48 32 350-50-40
Cena pokoju: od 99 PLN

Hotel Campanile (przy autostradzie A4), ul. gen. J. Sowińskiego 48, 40-018 Katowice, Tel. +48 32 205-50-50, cena pokoju: od 135zł

Hotel Novotel, Al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice, Tel. +48 32 200-44-44, cena pokoju: od 147 złotych

Babilon. Dom Studenta Politechniki Śląskiej, ul. Z. Krasińskiego 25A, Katowice, Tel. 32 603-43-80, 32 603-43-81
Cena od osoby: 50 złotych w pokoju dwuosobowym, 100 złotych w pokoju jednoosobowym

ORGANIZATORZY Z RAMIENIA AKADEMII MUZYCZNEJ IM. K. SZYMANOWSKIEGO

Kierownik Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki: prof. Eugeniusz Knapik

Organizatorzy konferencji: dr Wojciech Stępień, dr Magdalena Stochniol, dr Stanisław Bromboszcz

ORGANIZATORZY Z RAMIENIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Kierownik Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich: dr hab. Paweł Jędrzejko

Organizatorzy konferencji: dr Jarosław Szurman, dr Agnieszka Woźniakowska, mgr Alicja Bemben